Price List of Upcoming Jivi Mobiles in India

See 0 matching Jivi mobile phones

Grid List
 

Jivi Mobiles Price in India 2017

Top Jivi Mobile Models Price
Jivi JV C300 Flip Rs.1,490
Jivi N4530 Rs.1,095
Jivi X03 Rs.890
Jivi JV X9300 Rs.1,199
Jivi JFP R21 Rs.780
Jivi N300 Rs.1,155
Jivi T201 Rs.1,199
Jivi JV GC 1209 Rs.1,790
Jivi N3000 Boombox Rs.1,549
Jivi X570 Rs.1,049
 
x